Działania uzupełniające

14 października 2016 r. na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu (gmina Krzywiń) odbyło się, zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego szkolenie dla wielkopolskich moderatorów odnowy wsi poświęcone tematyce ochrony krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni wiejskiej. Podczas szkolenia Profesor Elżbieta Raszeja z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawiła problematykę wykorzystania walorów krajobrazowych […]

Czytaj więcej

12 października podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM odbyła się konferencja „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”, której współorganizatorem wraz Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów był Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW. Konferencja podzielona była na dwie linie tematyczne poruszające bardzo ważne dla polskiej wsi zagadnienia. Pierwsza dotycząca cyfryzacji, druga poświęcona rozwojowi odnawialnych źródeł energii […]

Czytaj więcej

W dniach 6 – 7 października 2016 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zorganizował wyjazd studyjny do powiatu złotowskiego celem poznanie najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów odnowy wsi na terenie północnej Wielkopolski. W wyjeździe wzięła udział grupa przedstawicieli sołectw uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” oraz […]

Czytaj więcej

Moderatorzy w akcji!

Lipiec, 2016


Przeprowadzone pilotażowo – w czwartym kwartale ubiegłego roku, w kilkunastu sołectwach naszego województwa – warsztaty sołeckie spotkały się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony członków Grup odnowy wsi, sołtysów jak i samych mieszkańców – uczestników tych spotkań. Praktycy, pasjonaci, znawcy idei odnowy wsi, animacji życia wiejskiego czy zagospodarowania przestrzeni wiejskich od tamtej pory pomagają […]

Czytaj więcej

Moderatorzy odnowy wsi w Wielkopolsce wymienili się swoimi pierwszymi doświadczeniami z przeprowadzania warsztatów z grupami odnowy wsi przy tworzeniu sołeckich strategii rozwoju. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz zastępca dyrektora departamentu Dariusz Młynarczyk. Od strony merytorycznej i metodologicznej wybrane strategie ocenił Lesław Czernik. W trakcie spotkania poruszono również kwestie organizacyjne i zasady współpracy moderatorów […]

Czytaj więcej

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował konferencję regionalną dotyczącą samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020. Z zaproszenia wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego skorzystało ponad 200 osób, w tym przedstawiciele samorządów lokalnych, liderzy wiejscy oraz moderatorzy odnowy wsi. Na spotkaniu gościliśmy Ewę Mańkowską – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Pawła Czyszczonia Dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w […]

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w konferencji regionalnej, której głównym celem będzie podsumowanie dotychczasowych osiągnięć Wielkopolskiej Odnowy Wsi oraz przedstawienie planów działań na rok 2016. Podczas spotkania poruszymy też m.in. problematykę wykorzystania walorów krajobrazowych i zasobów dziedzictwa kulturowego w projektach odnowy. Ponadto swoimi doświadczeniami podzielą się moderatorzy odnowy wsi, którzy w ramach programu będą służyli pomocą w […]

Czytaj więcej

Ruszył system moderatorów, których celem jest wsparcie grup odnowy wsi przy wypracowywaniu sołeckich strategii rozwoju. Ich opracowanie obejmuje przeprowadzenie wizji terenowej z wykorzystaniem karty diagnozy zaawansowania odnowy wsi oraz dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli grup odnowy wsi. Na cykl warsztatów składa się: analiza zasobów, analiza SWOT, analiza potencjału rozwojowego wsi, wizja wsi, program krótkoterminowy, program długoterminowy. […]

Czytaj więcej

Na nasze ogłoszenie o naborze kandydatów na moderatorów odnowy wsi wpłynęło ok. 50 aplikacji. Do udziału w cyklu szkoleń, zorganizowanych w czerwcu 2015 r., zaproszono 30 osób, które 16 grudnia 2014 r. uczestniczyły w konferencji „Moderatorzy Odnowy Wsi – tworzenie systemu wsparcia dla wielkopolskich sołectw”. Szkolenia odbyły się 3 czerwca, 17 czerwca oraz 1 lipca, […]

Czytaj więcej

W dniach 6-10 października 2014 r. zorganizowany został zagraniczny wyjazd studyjny dla grupy 25 aktywnych liderów wiejskich, samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji zajmujących się problematyką odnowy i rozwoju wsi w Wielkopolsce. Celem było zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania projektów małej odnowy wsi w Dolnej Austrii. Wyjazd był pięciodniowy, w tym 3 […]

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl