Moderatorzy w akcji!


Działania uzupełniające

Przeprowadzone pilotażowo – w czwartym kwartale ubiegłego roku, w kilkunastu sołectwach naszego województwa – warsztaty sołeckie spotkały się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony członków Grup odnowy wsi, sołtysów jak i samych mieszkańców – uczestników tych spotkań. Praktycy, pasjonaci, znawcy idei odnowy wsi, animacji życia wiejskiego czy zagospodarowania przestrzeni wiejskich od tamtej pory pomagają zainteresowanym sołectwom w opracowywaniu sołeckich strategii rozwoju. Przeszkoleni przez Urząd Marszałkowski moderatorzy odnowy wsi działając na terenie województwa (z podziałem na subregiony) wspierają lokalnych liderów w animowaniu swojej społeczności oraz promocji sołectwa. Służą również pomocą w zakresie zakładania Grup odnowy wsi, rozwiązywania wewnętrznych konfliktów czy sprawnego współdziałania i komunikacji. Podczas dwudniowych warsztatów pracują wraz z mieszkańcami nad sformułowaniem wizji sołectwa, oceniają zasoby i potencjał rozwojowy wsi by wytyczyć krótko i długoterminowe programy odnowy danego sołectwa.

Sołectwa zainteresowane współpracą z moderatorami zapraszamy do zajrzenia na podtronę MODERATORZY. Znaleźć na niej można krótkie informacje o każdym z moderatorów oraz ich dane kontaktowe.

 


lipiec, 2016

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl