Moderatorzy w akcji!

Lipiec, 2016Przeprowadzone pilotażowo – w czwartym kwartale ubiegłego roku, w kilkunastu sołectwach naszego województwa – warsztaty sołeckie spotkały się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony członków Grup odnowy wsi, sołtysów jak i samych mieszkańców – uczestników tych spotkań. Praktycy, pasjonaci, znawcy idei odnowy wsi, animacji życia wiejskiego czy zagospodarowania przestrzeni wiejskich od tamtej pory pomagają zainteresowanym sołectwom w opracowywaniu sołeckich strategii rozwoju. Przeszkoleni przez Urząd Marszałkowski moderatorzy odnowy wsi działając na terenie województwa (z podziałem na subregiony) wspierają lokalnych liderów w animowaniu swojej społeczności oraz promocji sołectwa. Służą również pomocą w zakresie zakładania Grup odnowy wsi, rozwiązywania wewnętrznych konfliktów czy sprawnego współdziałania i komunikacji. Podczas dwudniowych warsztatów pracują wraz z mieszkańcami nad sformułowaniem wizji sołectwa, oceniają zasoby i potencjał rozwojowy wsi by wytyczyć krótko i długoterminowe programy odnowy danego sołectwa.

Sołectwa zainteresowane współpracą z moderatorami zapraszamy do zajrzenia na podtronę MODERATORZY. Znaleźć na niej można krótkie informacje o każdym z moderatorów oraz ich dane kontaktowe.

 

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl