Stowarzyszenie Odnowa i Rozwój Żeronic podsumowało rok

Luty, 2017Walne Zebranie Sprawozdawcze stowarzyszenia Odnowa i Rozwój Żeronic podsumowało pierwszy rok swojej działalności. Udało się pozyskać środki zewnętrzne i zorganizować dzięki temu wiele imprez. Na zebranie zaproszono m.in. Aleksandrę Brzęcką – moderatora odnowy wsi oraz Dariusza Młynarczyka z-cę dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odpowiedzialnego za wdrażanie samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

W grudniu 2015 r. mieszkańcy sołectw Żeronice i Ugory postanowili sformalizować dotychczas działającą Grupę odnowy wsi zawiązując stowarzyszenie. Taki kierunek jest preferowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w marcu 2016 r. udało się pozyskać pierwszą dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 5 tys. zł. Zadowolenia z tego pierwszego sukcesu stowarzyszenia nie krył prezes Michał Ignaczak, dla którego pozyskanie dotacji było przyjemnym zaskoczeniem. Jesienią 2016 do świetlicy w Żeronicach trafiło ponad 100 krzeseł, dzięki dotacji pozyskanej przez gminę Dobra w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym udział wzięło blisko 30 członków stowarzyszenia. Na zebraniu zatwierdzono sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalono składkę członkowską w wys. 30 zł rocznie (2,50 zł na miesiąc) oraz zaakceptowano różnorodny plan działań na 2017 rok przedstawiony przez prezesa Michała Ignaczaka. Wszystkie decyzje zapadały jednogłośnie.

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl