Stowarzyszenie Odnowa i Rozwój Żeronic podsumowało rok


Aktualności , Działania uzupełniające

Walne Zebranie Sprawozdawcze stowarzyszenia Odnowa i Rozwój Żeronic podsumowało pierwszy rok swojej działalności. Udało się pozyskać środki zewnętrzne i zorganizować dzięki temu wiele imprez. Na zebranie zaproszono m.in. Aleksandrę Brzęcką – moderatora odnowy wsi oraz Dariusza Młynarczyka z-cę dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odpowiedzialnego za wdrażanie samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

W grudniu 2015 r. mieszkańcy sołectw Żeronice i Ugory postanowili sformalizować dotychczas działającą Grupę odnowy wsi zawiązując stowarzyszenie. Taki kierunek jest preferowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w marcu 2016 r. udało się pozyskać pierwszą dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 5 tys. zł. Zadowolenia z tego pierwszego sukcesu stowarzyszenia nie krył prezes Michał Ignaczak, dla którego pozyskanie dotacji było przyjemnym zaskoczeniem. Jesienią 2016 do świetlicy w Żeronicach trafiło ponad 100 krzeseł, dzięki dotacji pozyskanej przez gminę Dobra w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym udział wzięło blisko 30 członków stowarzyszenia. Na zebraniu zatwierdzono sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalono składkę członkowską w wys. 30 zł rocznie (2,50 zł na miesiąc) oraz zaakceptowano różnorodny plan działań na 2017 rok przedstawiony przez prezesa Michała Ignaczaka. Wszystkie decyzje zapadały jednogłośnie.


luty, 2017

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl