Aktualności

Na wczorajszym (28 września 2020 r.) posiedzeniu Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę przyznającą 47 projektom dofinansowanie w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.  Projekty te w całości wyczerpują kwotę 200 tysięcy złotych zarezerwowaną na ten cel w budżecie Województwa Wielkopolskiego. Do konkursu złożono 133 projekty, które oceniono zarówno pod względem formalnym, […]

Czytaj więcej

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór kandydatów na moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi dla południowej Wielkopolski. Celem naboru jest wyłonienie grupy osób, która weźmie udział w szkoleniu kandydatów na moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Zadaniem moderatorów będzie wspieranie społeczności lokalnych południowej Wielkopolski w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach województwa […]

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2563/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 ogłosił  IV edycję konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Konkurs skierowany jest do uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” aktywnie działających na rzecz rozwoju wsi. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, dyplomy oraz tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Gminy mogą składać propozycje wyróżnienia w konkursie maksymalnie trzech sołectw, […]

Czytaj więcej

23 lipca Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. 39 podmiotów otrzymuje wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych. Kwota przeznaczona w budżecie województwa wielkopolskiego na ten cel to 350 tys. zł. Do konkursu złożono 77 ofert realizacji zadania publicznego. Wnioski spełniające wymogi formalne zostały ocenione przez […]

Czytaj więcej

2 lipca uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego została ogłoszona kolejna edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. VIII edycja, tak jak poprzednie zakłada dofinansowanie zakupionych elementów wyposażenia przestrzeni publicznej zewnętrznej oraz wewnętrznej, artykułów promujących wieś czy artykułów służących kultywowaniu tradycji lokalnych. Więcej informacji oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie VIII edycji konkursu

Czytaj więcej

Do X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” złożono 290 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 265 projektów. 29 czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na przekazanie 124 jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej i zawarcia w tej sprawie umów. Projekty, które otrzymują dofinansowanie wyczerpują zabezpieczoną w budżecie kwotę 3  250 00 zł. Realizacja dofinansowanych projektu […]

Czytaj więcej
Orkiestra Don Bosco

Ruszyła kolejna, już VIII, edycja konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenach wiejskich.  Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie realizacji zadań publicznych województwa wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich. W bieżącej edycji łączna wartość dotacji przeznaczona na realizację zadań publicznych wynosi 350 tys. zł. Oferty […]

Czytaj więcej

16 stycznia Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, X już edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, beneficjentami konkursu są gminy.

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl