Spotkanie moderatorów odnowy wsi

Październik, 201614 października 2016 r. na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu (gmina Krzywiń) odbyło się, zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego szkolenie dla wielkopolskich moderatorów odnowy wsi poświęcone tematyce ochrony krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni wiejskiej. Podczas szkolenia Profesor Elżbieta Raszeja z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawiła problematykę wykorzystania walorów krajobrazowych i zasobów dziedzictwa kulturowego w projektach odnowy wsi, natomiast Profesor Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapoznała uczestników z metodyką kształtowania przestrzeni wiejskiej. Po szkoleniu uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu i zapoznać się z licznymi projektami zrealizowanymi na terenie gminy Krzywiń.

 

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl