Program


Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+

W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 w ramach celu operacyjnego 4.2 Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju zapisano:

Program Wielkopolska Odnowa Wsi kładzie nacisk na aktywizację mieszkańców wsi przez angażowanie ich w planowanie (sołeckie strategie rozwoju) i realizację przedsięwzięć dotyczących swoich miejscowości. Program zachęca do samoorganizowania się i współdziałania (grupy odnowy wsi, lokalne stowarzyszenia), wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, wspiera proces wyłaniania liderów społeczności wiejskich odgrywających zasadniczą rolę w kapitalizowaniu zasobów społecznych wsi. Realizacja programu służy zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi.

W lipcu 2020 r. sejmik województwa przyjął nowy samorządowy program odnowy wsi w Wielkopolsce. Nowością w stosunku do poprzedniej edycji programu jest stworzenie plenerowych miejsc spotkań, urządzonych i/lub zaprojektowanych według jednolitego zamysłu koncepcyjnego, z wiatą jako elementem wyróżniającym i charakterystycznym dla Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Ponadto planuje się uruchomić Wielkopolską Akademię Liderów Wiejskich.

Cały program Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ (1,01 MB, PDF)

 

Program będzie realizowany poprzez:

I. KONKURSY

Preferowane będą projekty bezpośrednio angażujące mieszkańców sołectw. Utrzymany został podział na:

1. Konkursy dla JST (dotacyjne)

ze sztandarowym konkursem Pięknieje wielkopolska wieś

2. Konkursy dla NGO (dotacyjne)

w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”.

3. Konkursy dla sołectw

dla najaktywniejszych sołectw przewidziany jest konkurs z nagrodami Aktywna wieś wielkopolska, który towarzyszy galom pn. „Liderzy WOW” oraz konkurs Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa (etap wojewódzki).

II. DZIAŁANIA  UZUPEŁNIAJĄCE

1. Konferencje regionalne,

Doroczne konferencje regionalne kierowane są głównie do samorządowców, wójtów i burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Zapraszamy także prezesów stowarzyszeń, sformalizowanych grup odnowy wsi.

2. Wyjazdy studyjne,

Doskonałą inspiracją dla nowych sołeckich projektów mogą być wyjazdy studyjne, zarówno te zagraniczne, jak i krajowe. Interesujące projekty odnajdziemy w subregionach, powiatach czy też poszczególnych wielkopolskich gminach.

3. Szkolenia i warsztaty.

Moderatorzy prowadzą dwudniowe warsztaty dla grup odnowy wsi przy opracowywaniu sołeckich strategii rozwoju. Planujemy szkolenia dla koordynatorów gminnych. Z kolei na zaproszenia ze strony gmin możemy przeprowadzić spotkania informacyjne dla sołtysów i lokalnych liderów objaśniające zasady Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

III. PROMOCJA

1. Publikacje 

W ramach programu wydajemy katalogi z wybranymi, zrealizowanymi projektami (tzw. dobre praktyki).

2. WOW na facebooku

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku

3. WOW na YouTube

Zapraszamy na naszą stronę na YouTube

4. WOW.umww.pl

Nasza strona internetowa jest responsywna, to znaczy, że można ją przeglądać nie tylko na komputerze stacjonarnym, ale także na tabletach i smartphonach.

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl