Program


Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+

W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 w ramach celu operacyjnego 4.2 Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju zapisano:

Program Wielkopolska Odnowa Wsi kładzie nacisk na aktywizację mieszkańców wsi przez angażowanie ich w planowanie (sołeckie strategie rozwoju) i realizację przedsięwzięć dotyczących swoich miejscowości. Program zachęca do samoorganizowania się i współdziałania (grupy odnowy wsi, lokalne stowarzyszenia), wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, wspiera proces wyłaniania liderów społeczności wiejskich odgrywających zasadniczą rolę w kapitalizowaniu zasobów społecznych wsi. Realizacja programu służy zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi.

W lipcu 2020 r. sejmik województwa przyjął nowy samorządowy program odnowy wsi w Wielkopolsce. Nowością w stosunku do poprzedniej edycji programu jest stworzenie plenerowych miejsc spotkań, urządzonych i/lub zaprojektowanych według jednolitego zamysłu koncepcyjnego, z wiatą jako elementem wyróżniającym i charakterystycznym dla Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Ponadto planuje się uruchomić Wielkopolską Akademię Liderów Wiejskich.

Z całym programem Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ można zapoznać się —> TUTAJ

Program będzie realizowany poprzez:

I. KONKURSY

Preferowane będą projekty bezpośrednio angażujące mieszkańców sołectw. Utrzymany został podział na:

1. Konkursy dla JST (dotacyjne)

ze sztandarowym konkursem Pięknieje wielkopolska wieś

2. Konkursy dla NGO (dotacyjne)

w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”.

3. Konkurs dla sołectw

dla najaktywniejszych sołectw przewidziany jest konkurs z nagrodami Aktywna wieś wielkopolska, który towarzyszy galom pn. „Liderzy WOW”

II. DZIAŁANIA  UZUPEŁNIAJĄCE

1. Konferencje regionalne,

Doroczne konferencje regionalne kierowane są głównie do samorządowców, wójtów i burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Zapraszamy także prezesów stowarzyszeń, sformalizowanych grup odnowy wsi.

2. Wyjazdy studyjne,

Doskonałą inspiracją dla nowych sołeckich projektów mogą być wyjazdy studyjne, zarówno te zagraniczne, jak i krajowe. Interesujące projekty odnajdziemy w subregionach, powiatach czy też poszczególnych wielkopolskich gminach.

3. Szkolenia i warsztaty.

Moderatorzy prowadzą dwudniowe warsztaty dla grup odnowy wsi przy opracowywaniu sołeckich strategii rozwoju. Planujemy szkolenia dla koordynatorów gminnych. Z kolei na zaproszenia ze strony gmin możemy przeprowadzić spotkania informacyjne dla sołtysów i lokalnych liderów objaśniające zasady Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

III. PROMOCJA

1. Publikacje 

W ramach programu wydajemy katalogi z wybranymi, zrealizowanymi projektami (tzw. dobre praktyki). W naszej ofercie można jednakże znaleźć także inne pozycje

2. WOW na facebooku

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku —> https://www.facebook.com/WielkopolskaOdnowaWsi 

3. WOW na YouTube

Zapraszamy na naszą stronę na YouTube —> https://www.youtube.com/channel/UCZGYxyGcySbqz3XtRa3R7DQ

4. WOW.umww.pl

Nasza strona internetowa jest responsywna, to znaczy, że można ją przeglądać nie tylko na komputerze stacjonarnym, ale także na tabletach i smartphonach.

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl