Rusza nabór na moderatorów odnowy wsi


Aktualności , Działania uzupełniające

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór kandydatów na moderatorów odnowy wsi, w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. 

W ramach programu przewidziano m.in. podjęcie działań szkoleniowych służących nabyciu przez mieszkańców wsi wiedzy i umiejętności w zakresie planowania rozwoju. Do takich działań należy organizacja warsztatów z udziałem moderatorów wielkopolskiej odnowy wsi tj. odpowiednio przeszkolonych osób, które będą wspierać społeczności lokalne na poziomie sołectwa w wypracowaniu, zgodnie z określoną metodyką, sołeckich strategii rozwoju.

Celem naboru jest wyłonienie grupy osób, która weźmie udział w szkoleniu kandydatów na moderatorów odnowy wsi w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Zadaniem moderatorów będzie wspieranie społeczności lokalnych w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach województwa wielkopolskiego uczestniczących w programie, w szczególności przygotowanie i prowadzenie warsztatów dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby, które wyrażają chęć pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich. Zależy nam na osobach, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich. Spośród zgłaszających się osób zostanie wybrana grupa kandydatów na moderatorów odnowy wsi, która weźmie udział w szkoleniu z zakresu metodyki przygotowania sołeckich strategii rozwoju.

Wybór uczestników szkolenia zostanie dokonany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń oraz oceny dotychczasowej współpracy z kandydatem, o ile taka współpraca miała miejsce.

Zasady współpracy z moderatorami odnowy wsi

Przed wypełnieniem niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych prosimy o zapoznanie się z uchwałą nr 448/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, dostępną poniżej do pobrania.

Ze szczegółami można zapoznać się —> TUTAJ

Wymagania w stosunku do kandydatów na moderatorów:
 1. dobra znajomość problematyki związanej z rozwojem obszarów wiejskich;
 2. doświadczenie w zakresie animowania społeczności lokalnych;
 3. doświadczenie w pracy z mieszkańcami obszarów wiejskich,  w pracy z grupami;
 4. doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów oraz pozyskiwaniu na ten cel środków finansowych;
 5. umiejętności interpersonalne (komunikowania się, motywowania i inspirowania, rozwiązywania konfliktów);
 6. co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe;
 7. spełnianie wymogów określonych w ww. uchwale.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór);
 2. CV;
 3. oświadczenie ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór);
 4. oświadczenie ws. zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych (wzór).
Termin zgłoszeń

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30 poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 


marzec, 2019

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl