Aktualności

Ruszył system moderatorów, których celem jest wsparcie grup odnowy wsi przy wypracowywaniu sołeckich strategii rozwoju. Ich opracowanie obejmuje przeprowadzenie wizji terenowej z wykorzystaniem karty diagnozy zaawansowania odnowy wsi oraz dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli grup odnowy wsi. Na cykl warsztatów składa się: analiza zasobów, analiza SWOT, analiza potencjału rozwojowego wsi, wizja wsi, program krótkoterminowy, program długoterminowy. […]

Czytaj więcej

W grudniu 2015 r. wydany został katalog dobrych praktyk, przedstawiający wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w latach 2012-2014. Umieszczono w nim 37 projektów z konkursu Pięknieje wielkopolska wieś, 6 projektów z konkursu Odnowa wsi, szansą dla aktywnych sołectw oraz 4 projekty z otwartego konkursu ofert Nasza wieś, naszą wspólną sprawą, skierowanego do […]

Czytaj więcej

Na nasze ogłoszenie o naborze kandydatów na moderatorów odnowy wsi wpłynęło ok. 50 aplikacji. Do udziału w cyklu szkoleń, zorganizowanych w czerwcu 2015 r., zaproszono 30 osób, które 16 grudnia 2014 r. uczestniczyły w konferencji „Moderatorzy Odnowy Wsi – tworzenie systemu wsparcia dla wielkopolskich sołectw”. Szkolenia odbyły się 3 czerwca, 17 czerwca oraz 1 lipca, […]

Czytaj więcej

W dniach 6-10 października 2014 r. zorganizowany został zagraniczny wyjazd studyjny dla grupy 25 aktywnych liderów wiejskich, samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji zajmujących się problematyką odnowy i rozwoju wsi w Wielkopolsce. Celem było zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania projektów małej odnowy wsi w Dolnej Austrii. Wyjazd był pięciodniowy, w tym 3 […]

Czytaj więcej

Na konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” wpłynęło 46 ofert organizacji pozarządowych z terenu 36 gmin (18 powiatów). Jedna oferta wpłynęła od organizacji mającej siedzibę w województwie zachodniopomorskim, ale projekt przez nią zaproponowany będzie realizowany na terenie gmin powiatu złotowskiego w Wielkopolsce.

Czytaj więcej

IV edycja głównego konkursu programu Wielkopolska Odnowa Wsi została rozstrzygnięta! Radni sejmiku przyznali pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie 93 projektów. Do konkursu zgłoszono aż 223 projekty, z czego 16 nie przeszło etapu oceny formalnej, 8 projektów zostało wycofanych, a 199 poddano ocenie merytorycznej. Zdecydowanym zwycięzcą została gmina Lwówek, której cztery projekty znalazły […]

Czytaj więcej

3 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyła się regionalna konferencja dotycząca samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z terenu Wielkopolski, zarówno uczestniczących w programie, jak i zainteresowanych przystąpieniem do niego. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej realizacji programu oraz przedstawienie […]

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl