Aktywna Wieś Wielkopolska: III edycja


Aktualności

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1091/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. ogłosił III edycję konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Konkurs skierowany jest do uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” aktywnie działających na rzecz rozwoju wsi. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, dyplomy oraz tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

Gminy mogą składać propozycje wyróżnienia w konkursie maksymalnie trzech sołectw, które są uczestnikami programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Ponadto swoje propozycje w zakresie zagospodarowania przestrzeni lub projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego wsi w obszarze przestrzeni publicznej miejscowości i jej właściwego, przestrzennego zagospodarowania (z zachowaniem tradycyjnych funkcji i charakteru), zrealizowane na terenie sołectwa uczestniczącego w programie, bez względu na źródło ich finansowania, moga zgłaszać zarówno gminy jak i organizacje pozarzadowe oraz inne podmioty.

Oceny aktywności sołectw dokonuje Kapituła powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie:

 • nadesłanych propozycji gmin,
 • rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi,
 • pozostałej dokumentacji związanej z wdrażaniem programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020, tj.
  –  liczba przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwie,
  – udział sołectwa w konkursach organizowanych w ramach programu (poprzez gminę lub organizację pozarządową, w zależności od rodzaju konkursu),
  – stopień sformalizowania grupy odnowy wsi,
  – planowanie rozwoju – sołecka strategia rozwoju,

Wypełnione, podpisane przez wójta lub burmistrza oraz zeskanowane formularze (w załączniku) należy przesłać drogą mailową na adres: odnowawsi@umww.pl w terminie do 26 sierpnia 2019 r.

Informacja o laureatach i wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.umww.pl oraz www.wow.umww.pl

Poniżej pliki do pobrania:
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1091/2019
(0,54 MB, PDF)
Regulamin konkursu
(0,7 MB, PDF)
Formularz zgłoszeniowy: propozycja wyróżnienia sołectwa
(18,8 kB, docx)
Formularz zgłoszeniowy: propozycja wyróżnienia projektu zagospodarowania przestrzeni
(18,7 kB, docx)


lipiec, 2019

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl