Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw – wyniki VII edycji

Październik, 2019Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu 26 września 2019 r. przyjął listę rankingową projektów złożonych w ramach VII edycji konkursu i rekomendował do dofinansowania 49 z nich. Na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 30 września zaakceptowano propozycję Zarządu i przyjęto listę projektów, które otrzymają dofinansowanie z budżetu województwa.

W VII edycji konkursu 123 wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły etap oceny formalnej.
13 projektów odrzucono z przyczyn formalnych. Dwa projekty zostały wycofane przez wnioskodawców.

Całkowita kwota jaką Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w tym roku na dofinansowanie projektów w konkursie to 199 971,00 złotych.

 

Lista rankingowa w VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie w VII edycji konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl