Aktualności

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór kandydatów na moderatorów odnowy wsi, w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.  W ramach programu przewidziano m.in. podjęcie działań szkoleniowych służących nabyciu przez mieszkańców wsi wiedzy i umiejętności w zakresie planowania rozwoju. Do takich działań należy organizacja warsztatów z udziałem moderatorów wielkopolskiej odnowy […]

Czytaj więcej

11 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił IX edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Poniżej publikujemy wyciąg z regulaminu z najważniejszymi jego ustaleniami. . Link do całości regulaminu i załączników znajduje się na końcu informacji.   Termin składania wniosków 25 lutego 2019 r., godz. 15.30 Termin realizacji projektów 31 października 2019 r. Wysokość dotacji nie […]

Czytaj więcej

Konferencja regionalna

Styczeń, 2019


9 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja dotycząca samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020, w której uczestniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Głównym celem spotkania było podsumowanie dziesięcioletniego funkcjonowania programu oraz przedstawienie planu działania na rok 2019. Podczas spotkania poruszono także problematykę zasad kształtowania przestrzeni […]

Czytaj więcej

„Chwila wytchnienia” to projekt zrealizowany w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w piątek 24 marca.  W wydarzeniu tym, mającym miejsce w gminie Mikstat w sołectwie Przedborów udział wziął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Miejsce spotkań, odpoczynku, zabawy i relaksu dla mieszkańców sołectwa powstało przy dużym nakładzie ich wkładu własnego, który stanowił […]

Czytaj więcej

  Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Już od 1 marca 2017 roku można składać aplikację do XI edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem jest wyróżnienie najlepszych przykładów turystyki wiejskiej. W konkursie mogą wziąć udział właściciele obiektów, […]

Czytaj więcej

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje 2 marca 2017 r. konferencję regionalną w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Głównym celem konferencji będzie podsumowanie dotychczasowych osiągnięć „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” oraz przedstawienie planu działania na rok 2017. Podczas spotkania poruszona zostanie problematyka złych praktyk w projektach odnowy […]

Czytaj więcej

Walne Zebranie Sprawozdawcze stowarzyszenia Odnowa i Rozwój Żeronic podsumowało pierwszy rok swojej działalności. Udało się pozyskać środki zewnętrzne i zorganizować dzięki temu wiele imprez. Na zebranie zaproszono m.in. Aleksandrę Brzęcką – moderatora odnowy wsi oraz Dariusza Młynarczyka z-cę dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odpowiedzialnego za wdrażanie samorządowego programu Wielkopolska […]

Czytaj więcej

Wielkopolska Izba Rolnicza przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Poznań organizuje cykl konferencji pn. „Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi”. Spotkania skierowane są do sołtysów – inicjatorów działań, które służą rozwojowi sołectw oraz integracji środowisk wiejskich. Do udziału w spotkaniach zaproszono także […]

Czytaj więcej

12 października podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM odbyła się konferencja „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”, której współorganizatorem wraz Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów był Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW. Konferencja podzielona była na dwie linie tematyczne poruszające bardzo ważne dla polskiej wsi zagadnienia. Pierwsza dotycząca cyfryzacji, druga poświęcona rozwojowi odnawialnych źródeł energii […]

Czytaj więcej

W dniu 09.10.2016r. na terenie sołectwa Zbiersk odbyła się impreza pod nazwą „Jesienne międzypokoleniowe warsztaty Zbierskie”, w ramach projektu pn. Zbiersk pierze drze – w ludziach radość wrze” w VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projekt polegał na stworzeniu miejsca wypoczynku oraz zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską, w celu integracji lokalnej społeczności. W ramach dotacji […]

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl