Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”


Mural w miejscowości Godziesze Wielkie Aktualności , Konkursy

Flagowy konkurs Wielkopolskiej Odnowy Wsi został rozstrzygnięty. Do tegorocznej, XIV już edycji konkursu złożono 278 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z regulaminem konkursu. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 239 projektów.

27 maja br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania 192 projektów w ramach XIV edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Maksymalna kwota dotacji dla jednego projektu wynosi 70 000 zł. Łączna kwota środków przyznanych z budżetu województwa na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi prawie 11 300 000  zł.

Dofinansowane zadania należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2024 r.

Lista projektów dofinansowanych w XIV edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś

Lista rankingowa

Dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektów:

  1. Wzór sprawozdania finansowego z wykonania zadania (41 KB, docx)
  2. Oświadczenie o odpowiedzialności za sprzęt (44 KB, doc)
  3. Oświadczenie ws. wkładu własnego mieszkańców (43 KB, doc)
  4. Wzór tablicy informacyjnej (88 KB, PDF)
  5. Instrukcja opisu faktur (335 KB, PDF)

maj, 2024

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl