Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” ogłoszony  


Logo programu Wielkopolska Odnowa Wsi logo Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Aktualności

14 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” oraz powołania kapituły przedmiotowego konkursu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2023 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego projektu nie może być mniejszy niż 40%.

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

I miejsce – 7 000 zł,

II miejsce – 5 000 zł,

III miejsce – 3 000 zł.

Ponadto sołectwo – laureat I miejsca zostanie zgłoszone do VII ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Ważne informacje o konkursie:

  • Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 12 stycznia 2024 r.,
  • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
  • Szczegółowe zasady konkursu określono w regulaminie dostępnym poniżej do pobrania.

Kontakt do osób udzielających informacji na temat konkursu:

Delfina Okoniewska, tel.: 61 62 66 529

Dominik Bekasiak, tel.: 61 62 66 514

Pliki do pobrania

Uchwała ws. ogłoszenia konkursu

REGULAMIN

Załącznik nr 1 – Formularz_zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie_autora_zdjeć

Załącznik nr 3 – Oświadczenie_o_zakończeniu_projektu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie_o_wkładzie_własnym_sołectwa

Załącznik nr 5 – Karta oceny merytorycznej


grudzień, 2023

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl