Ruszył nabór do XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”


Teren rekreacyjny w sołectwie Wola Droszewska Aktualności , Konkursy

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, głównego konkursu w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2024 roku. 

Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości, w tym w mieście do 5 tys. mieszkańców, uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Sołectwo (miejscowość) musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku.

Lista sołectw (miejscowości) uczestniczących w programie (1,99 MB, PDF)

W konkursie nie mogą uczestniczyć projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, projekty współfinansowane z innych środków budżetu województwa wielkopolskiego oraz projekty, o których dofinansowanie gmina ubiega się w ramach innych konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Przedmiot dofinansowania

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty w zakresie:

  • zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości),
  • zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.
Wysokość dotacji oraz ważne terminy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 70 000,00 zł dla pojedynczego projektu

Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie na kwotę niższą niż 10 000,00 zł lub wyższą niż 70 000,00 zł będzie podstawą do odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Złożenie przez gminę więcej niż 3 wniosków lub złożenie wniosków na łączną kwotę dotacji większą niż 210 000,00 zł eliminuje z konkursu wszystkie wnioski złożone przez gminę.

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać w terminie do 16 lutego 2024 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu (kod pocztowy 61-714).

W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać „Pięknieje wielkopolska wieś”. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2024 r.

Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku i wzorami oświadczeń zamieszczono poniżej do pobrania.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: odnowawsi@umww.pl lub telefonicznie:

  • (61) 626 65 17
  • (61) 626 65 10
  • (61) 626 65 21
  • (61) 626 65 08

styczeń, 2024

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl