Kraszewice nr 1 • Powiat: ostrzeszowski

 • Gmina: Kraszewice

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Anna Skraburska

 • Koordynator gminny: Beata Rzepecka

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy w Kraszewicach
  ul. Wieluńska 53,

  63-522 Kraszewice

  email: fundusze@kraszewice
  tel. (62) 73 12 038

Kraszewice (niem. Kraszewice, 1943–45 Schöngrunden) – wieś w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice.

Miejscowość położona w Kotlinie Grabowskiej, nad Łużycą, prawym dopływem Prosny, w odległości 7 kilometrów od Grabowa nad Prosną. Historycznie wieś znajduje się na ziemi wieluńskiej.

Integralne części wsi Kraszewice to : Jajaki część wsi, Piaski część wsi, Podkuźnica część wsi, Podlas część wsi, Podrenta część wsi, Poduchowne część wsi.
Kraszewice, wzmiankowane od XIII wieku, były wsią królewską wchodzącą w skład starostwa grabowskiego. W czasach nowożytnych w miejscowości rozwijało się bartnictwo, wyrób piwa i spirytusu. Do początku XIX wieku we wsi istniała huta żelaza wytapianego z rudy darniowej. Od 1754 roku, na mocy przywileju króla Augusta III, Kraszewice stały się samodzielnym wójtostwem z własnym folwarkiem, a także browarem, młynem i karczmą. W XVIII wieku dwukrotnie dochodziło do wybuchu buntów chłopów.

W wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego wieś znalazła się w Królestwie Kongresowym, stając się miejscowością nadgraniczną. W 1918 roku weszła w skład odrodzonej II Rzeczypospolitej. Z tej okazji w 1920 roku mieszkańcy posadzili na placu przed kościołem Dąb Wolności, rosnący tam po dzień dzisiejszy. W okresie międzywojennym wieś znacznie się rozwinęła (wybudowano nowy budynek szkoły), a podczas II wojny światowej wchodziła w skład Kraju Warty. W trakcie wojny miejscowa ludność była wysiedlana i wywożona do Niemiec, a działalność szkoły została zawieszona.

Do 1953 roku miejscowość była siedzibą gminy Skrzynki, w województwie łódzkim. W 1954 powróciła w skład reaktywowanego powiatu ostrzeszowskiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl