Kraszewice nr 1

Kraszewice nr 1


 • Subregion: południowy

 • Powiat: ostrzeszowski

 • Gmina: Kraszewice

 • Status: Uczestnik

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy Kraszewice: 63-522 Kraszewice, ul. Wieluńska 53

  e-mail: urzad@kraszewice.pl

  telefon: 62 731 20 38

  faks: 62 731 20 39Charakterystyka sołectwa

Kraszewice (niem. Kraszewice, 1943–45 Schöngrunden) – miejscowość położona w Kotlinie Grabowskiej, nad Łużycą, prawym dopływem Prosny, w odległości 7 kilometrów od Grabowa nad Prosną. Historycznie wieś znajduje się na ziemi wieluńskiej. Integralne części wsi Kraszewice to : Jajaki część wsi, Piaski część wsi, Podkuźnica część wsi, Podlas część wsi, Podrenta część wsi, Poduchowne część wsi. Kraszewice, wzmiankowane od XIII wieku, były wsią królewską wchodzącą w skład starostwa grabowskiego. W czasach nowożytnych w miejscowości rozwijało się bartnictwo, wyrób piwa i spirytusu. Do początku XIX wieku we wsi istniała huta żelaza wytapianego z rudy darniowej. Od 1754 roku, na mocy przywileju króla Augusta III, Kraszewice stały się samodzielnym wójtostwem z własnym folwarkiem, a także browarem, młynem i karczmą. W XVIII wieku dwukrotnie dochodziło do wybuchu buntów chłopów. W wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego wieś znalazła się w Królestwie Kongresowym, stając się miejscowością nadgraniczną. W 1918 roku weszła w skład odrodzonej II Rzeczypospolitej. Z tej okazji w 1920 roku mieszkańcy posadzili na placu przed kościołem Dąb Wolności, rosnący tam po dzień dzisiejszy. W okresie międzywojennym wieś znacznie się rozwinęła (wybudowano nowy budynek szkoły), a podczas II wojny światowej wchodziła w skład Kraju Warty. W trakcie wojny miejscowa ludność była wysiedlana i wywożona do Niemiec, a działalność szkoły została zawieszona. Do 1953 roku miejscowość była siedzibą gminy Skrzynki, w województwie łódzkim. W 1954 powróciła w skład reaktywowanego powiatu ostrzeszowskiego.Projekty


Zadaszenie, odnowa Amfiteatru i zagospodarowanie terenu


Zagospodarowanie rekreacyjne


Bliżej siebie


Spotkajmy się na boisku


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl