Zadaszenie, odnowa Amfiteatru i zagospodarowanie terenu

Zadaszenie, odnowa Amfiteatru i zagospodarowanie terenu


Odnowiony amfiteatr w Kraszewicach, w gminie Kraszewice
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo:

Budowa zadaszenia wraz z odnową Amfiteatru i zagospodarowaniem terenu

W ramach zrealizowanego zadania wybudowano zadaszenie oraz odnowiono Amfiteatr, a także zagospodarowano teren wokół uatrakcyjniając go nowymi nasadzeniami zieleni. Mieszkańcy zaangażowani w projekt wywieźli ziemię, przygotowali ściany oraz podłogę pod dalsze działania, a także posprzątali teren po zakończeniu prac. W rezultacie w sołectwie poprawiono jakość infrastruktury w miejscu, w którym organizowane są imprezy kulturalne. Zrealizowany projekt podniósł atrakcyjność turystyczną i inwestycyjna gminy oraz estetykę wsi.


Beneficjent: gmina Kraszewice

Całkowita wartość projektu: 41 312,16 zł
Dotacja UMWW: 26 339,22 zł
Wkład finansowy gminy: 10 272,94 zł

Wkład własny mieszkańców: 4 700,00 zł
w tym praca: 2 700,00 zł
sprzęt: 1 500,00 zł
materiały: 500,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl