Zagospodarowanie rekreacyjne


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kraszewice

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu wraz z remontem kapliczki

 

Celem projektu było zagospodarowanie ternu oraz remont kapliczki w miejscowości Kraszewice. W ramach realizacji zadania uporządkowano teren wokół kapliczki, położono kostkę brukową, nasadzono rośliny i krzewy, zamontowano elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na śmierci, gry interaktywne oraz tablice, które prezentują historię miejscowości.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren pod inwestycję.


Beneficjent: gmina Kraszewice

Całkowita wartość: 60 493,65 zł
Środki własne: 17 618,65 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 12 875,00 zł
w tym   praca: 30825,00 zł
sprzęt: 3 750,00 zł
materiały: 5 300,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl