Spotkajmy się na boisku

Spotkajmy się na boisku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo:

Spotkajmy się na boisku – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w Kraszewicach sołectwo nr 1

Celem projektu było zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy boisku sportowym w Kraszewicach. W ramach realizacji zadania zamontowano ławki, stoliki i grilla, ustawiono ogrodzenie panelowe oraz zamontowano kabiny dla zawodników.


Beneficjent: gmina Kraszewice

Całkowita wartość projektu: 40 617,19 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 10 617,19 zł
Wkład własny mieszkańców: 10 800,00 zł
w tym   praca: 4 800,00 zł
sprzęt: 1 000,00 zł
materiały: 5 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl