Spotkajmy się na boisku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Kraszewice I

Spotkajmy się na boisku – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w Kraszewicach sołectwo nr 1

Celem projektu było zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy boisku sportowym w Kraszewicach. W ramach realizacji zadania zamontowano ławki, stoliki i grilla, ustawiono ogrodzenie panelowe oraz zamontowano kabiny dla zawodników.


Beneficjent: gmina Kraszewice

Całkowita wartość projektu: 40 617,19 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 10 617,19 zł
Wkład własny mieszkańców: 10 800,00 zł
w tym   praca: 4 800,00 zł
sprzęt: 1 000,00 zł
materiały: 5 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl