Program

Przypominamy, iż uczestnicy programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” zobowiązani są do złożenia w terminie do 31 stycznia 2018 r. Sprawozdania rocznego z działalności grupy odnowy wsi za 2017 rok. Sprawozdania stanowią źródło informacji o aktywności sołectw oraz pomagają w wypracowaniu i wdrożeniu ewentualnych zmian w programie. Aktualny druk sprawozdania .doc – kliknij tutaj Aktualny druk […]

Czytaj więcej

Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych uczestnicy programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” zobowiązani są do złożenia w terminie do 31 stycznia 2017 r. Sprawozdania rocznego z działalności grupy odnowy wsi za 2016 rok. Sprawozdania stanowią źródło informacji o aktywności sołectw oraz pomagają w wypracowaniu i wdrożeniu ewentualnych zmian w programie. Aktualny druk sprawozdania w formacie .pdf […]

Czytaj więcej

Zgodnie z zasadami programu do końca stycznia należy przesłać na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie z działalności Grupy odnowy wsi za rok 2015. W tym roku wzór sprawozdania został nieco zmodyfikowany, ale dzięki temu też uproszczony.

Czytaj więcej

Dokumenty programowe

Kwiecień, 2015


Publikujemy oficjalne dokumenty przyjęte przez organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego – uchwały sejmiku określające ramowo samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz uchwały Zarządu Województwa ustanawiające szczegółowe zasady uczestnictwa w programie. Ponadto poniżej umieszczane będą także: wzór sprawozdania rocznego z działalności Grupy odnowy wsi, formularze zgłoszeń nowych sołectw do programu dla gmin oraz stowarzyszeń. Uchwały dotyczące […]

Czytaj więcej

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi wpisane zostało do zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. – cel operacyjny nr 5.2 „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach celu strategicznego nr 5 „Zwiększenie spójności województwa”. Odnowa wsi jako metoda rozwoju stanowi jeden ze sposobów osiągania celów, nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury, ale poprawy szeroko […]

Czytaj więcej

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi wpisane zostało do strategii rozwoju województwa. Wszędzie tam gdzie dotychczas była realizowana, okazała się niezwykle skuteczną metodą rozwoju obszarów wiejskich. WOW 2013-2020 uchwalona została przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 marca 2013 r. Finansowana jest ze środków budżetu województwa. Zarządzającym programem jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu […]

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl