1782 uczestników w nowym programie WOW


Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ (logo) Program

W programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 uczestniczyło 2181 sołectw z całej Wielkopolski. Niestety nie wszystkie wykazywały swoją aktywność. Zarząd województwa przyjął zasady uczestnictwa w nowym programie odnowy wsi w Wielkopolsce. Kryteria spełniły 1782 sołectwa i to one na mocy uchwały zarządu województwa zakwalifikowały się do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.

Dzisiaj, tj. 14 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę dotyczącą zasad uczestnictwa w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. W uchwale rozstrzygnięto dwie ważne kwestie:

  • kryteria, które sołectwa powinny spełnić, by na mocy uchwały zarządu uznać je uczestnikami nowego programu regionalnej odnowy wsi,
  • zasady zgłaszania do programu miast do 5 tys. mieszkańców.

Uczestnikiem programu może być także miasto do 5 tys. mieszkańców. Liczbę ludności ustala się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok zgłoszenia na podstawie informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

Miasta do 5 tys. mieszkańców uczestnikami regionalnej odnowy wsi

Uczestnictwo w programie miasta do 5 tys. mieszkańców wymaga:

  1. utworzenia grupy odnowy miejscowości, składającej się z przewodniczących i/lub członków samorządów osiedlowych (jednostek pomocniczych w mieście),
  2. podjęcia uchwały zebrania zarządów samorządów osiedlowych wyrażającej wolę przystąpienia miejscowości do programu,
  3. w mieście, w którym funkcjonuje tylko jeden samorząd osiedlowy (jednostka pomocnicza), grupę odnowy miejscowości może stanowić zarząd samorządu osiedlowego, a uchwałę wyrażającą wolę przystąpienia miejscowości do programu stanowi uchwała zebrania mieszkańców osiedla.
Lista uczestników programu WOW 2020+

Sołectwa (miejscowości) zgłoszone do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków tj.:

  1. opracowały sołecką strategię rozwoju,
  2. mają działającą grupę odnowy wsi w formule stowarzyszenia (sformalizowana grupa odnowa wsi),
  3. w okresie od 2018 do 2020 r. trzy razy złożyły roczne sprawozdania grupy odnowy wsi,
  4. zostały zgłoszone w 2018, 2019 lub 2020 roku,

uważa się za zgłoszone do programu.

Z pełną listą uczestników można zapoznać się —> TUTAJ

Jeżeli w wyniku przeoczenia na liście uczestników programu brakuje sołectwa, które spełnia kryteria wskazane wyżej, to prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres: agata.busza-kornacka@umww.pl


styczeń, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl