Sprawozdania roczne grup odnowy wsi za pomocą generatora


skan generatora do sprawozdań rocznych grup odnowy wsi Program

Uruchomiony został elektroniczny generator rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi za 2020 rok. Termin składania sprawozdań został przedłużony do 15 lutego 2021 r. 

Dotychczasowe sprawozdanie zostało podzielone na wyraźne dwa formularze/dwie części. Zarówno koordynator, jak i lider grupy odnowy wsi muszą złożyć podpis pod wypełnioną przez siebie częścią sprawozdania oraz podpisać część informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Termin składania sprawozdań został przedłużony do 15 lutego 2021 r. Z uwagi na to, iż po raz pierwszy sprawozdania będą składane za pomocą formularzy elektronicznych, linki do nich będą aktywne także po tym terminie. Prawdopodobnie do końca lutego będzie taka możliwość. Niemniej jednak, prosimy o terminowe złożenie sprawozdań.

Poniżej podajemy adresy, pod którymi znajdują się formularze sprawozdań dla:

Wypełnione formularze mogą być wysyłane niezależnie przez liderów grup odnowy wsi i gminnych koordynatorów programu. Rekomendujemy jednak zbiorcze wysłanie przez gminę wszystkich formularzy (wraz z podpisanymi oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych).

W razie pytań bądź wątpliwości dot. wypełnienia formularzy, prosimy o kontakt e-mailowy z panią Agatą Busza-Kornacką


styczeń, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl