Sprawozdania roczne grup odnowy wsi za pomocą generatora


skan generatora do sprawozdań rocznych grup odnowy wsi Program

Uprzejmie informujemy, że została zakończona aktualizacja elektronicznego generatora rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi i jest już możliwe złożenie sprawozdań za rok 2021.

Analogicznie do roku 2020, sprawozdanie zostało podzielone na dwie części. Zarówno koordynator, jak i lider grupy odnowy wsi muszą złożyć podpis pod wypełnioną przez siebie częścią sprawozdania oraz podpisać część informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Poniżej podajemy adresy, pod którymi znajdują się formularze sprawozdań dla:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do gminnych koordynatorów programu o zbiorcze wysyłanie przez gminę wszystkich formularzy (wraz z podpisanymi oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych).

Osobą wyznaczoną do kontaktu w ww. sprawie jest Pani Anna Kujawa (e-mail: anna.kujawa@umww.pl, tel. 61 626 65 10).


styczeń, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl