Sprawozdania roczne grup odnowy wsi za pomocą generatora


Program

Przypominamy, że zgodnie z zasadami uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” przyjętymi przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego obowiązkiem uczestników jest sporządzanie rocznych sprawozdań z przebiegu odnowy wsi (miejscowości), w formie wskazanej przez zarządzającego programem, w terminie do 15 lutego każdego roku.

Sprawozdanie należy wypełnić w elektronicznym generatorze rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi.

Analogicznie do lat ubiegłych, sprawozdanie zostało podzielone na dwie części tj. dotycząca koordynatora gminnego oraz liderów poszczególnych sołectw/miejscowości.

Ponadto przypominamy, iż pomimo wypełnienia sprawozdań w wersji elektronicznej, w dalszym ciągu konieczne jest przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wersji papierowej,  podpisanych sprawozdań, wraz z podpisanymi klauzulami RODO. Dopiero takie sprawozdanie, zarządzający programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” uznaje za złożone.

Po zapisaniu wersji ostatecznej sprawozdania, wydruk jest możliwy na dwa sposoby:

  • osobny wydruk sprawozdania (opcja: drukuj sprawozdanie) i oddzielny wydruk klauzuli RODO (opcja: drukuj RODO),
  • możliwy jest również wydruk sprawozdania scalonego z klauzulą RODO dostępnego w jednym pliku PDF (opcja: pobierz pdf).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do gminnych koordynatorów programu o zbiorcze wysyłanie przez gminę wszystkich formularzy (wraz z podpisanymi oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych).

Poniżej znajdują się adresy, pod którymi możliwe jest złożenie sprawozdań na formularzach dla:

W przypadku pytań dotyczących składania sprawozdań, prosimy o kontakt do następujących osób:

 


styczeń, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl