Konkursy dla NGO

Projekt “Obchody 100-lecia OSP  Malanów” uzyskał najwięcej punktów w konkursie Nasza wieś, naszą wspólną sprawą. Na konkurs złożono 69 ofert, przy czym 13 nie spełniło wymogów formalnych. W budżecie województwa zabezpieczono 350 tys. złotych, co starczyło na dofinansowanie 38 najlepszych projektów. Komisja konkursowa obradowała 4 czerwca dokonując merytorycznej oceny projektów. Rekomendowała zarządowi województwa przyznanie dotacji dla […]

Czytaj więcej
Bajkowy zawrót głowy

Właśnie ruszyła VI edycja otwartego konkursu ofert  „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. W tym roku łączna wartość dotacji przeznaczona na realizację zadań publicznych to 350 tys. zł, czyli aż o 100 tys. zł więcej niż w roku 2017. Oferty realizacji zadania publicznego można składać do 1o kwietnia br. Tak jak w roku ubiegłym oferty (poza […]

Czytaj więcej

NGO czas start!

Maj, 2017


Ruszyła V edycja otwartego konkursu ofert  „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. Oferty realizacji zadania publicznego można składać do 14 czerwca br. Proszę zwrócić uwagę na zapisy dotyczące „Generatora Ofert i Sprawozdań”. Więcej informacji nt. tegorocznej edycji można znaleźć tutaj.    

Czytaj więcej

W ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 23 organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie od samorządu województwa. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu 4 sierpnia br. zatwierdził propozycje komisji konkursowej. Maksymalna dotacja wyniesie 10 tys. zł, a całkowita kwota zabezpieczona w budżecie województwa (200 tys. zł) została w całości rozdysponowana. Konkurs z roku na rok  cieszy się […]

Czytaj więcej

Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”! Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać Oferty realizacji zadania publicznego do 30 maja br. Realizacja konkursu ma na celu wspieranie przedsięwzięć […]

Czytaj więcej

Na konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” wpłynęło 46 ofert organizacji pozarządowych z terenu 36 gmin (18 powiatów). Jedna oferta wpłynęła od organizacji mającej siedzibę w województwie zachodniopomorskim, ale projekt przez nią zaproponowany będzie realizowany na terenie gmin powiatu złotowskiego w Wielkopolsce.

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl