Konkursy dla NGO

23 lipca Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. 39 podmiotów otrzymuje wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych. Kwota przeznaczona w budżecie województwa wielkopolskiego na ten cel to 350 tys. zł. Do konkursu złożono 77 ofert realizacji zadania publicznego. Wnioski spełniające wymogi formalne zostały ocenione przez […]

Czytaj więcej
Orkiestra Don Bosco

Ruszyła kolejna, już VIII, edycja konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenach wiejskich.  Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie realizacji zadań publicznych województwa wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich. W bieżącej edycji łączna wartość dotacji przeznaczona na realizację zadań publicznych wynosi 350 tys. zł. Oferty […]

Czytaj więcej

Projekt “Obchody 100-lecia OSP  Malanów” uzyskał najwięcej punktów w konkursie Nasza wieś, naszą wspólną sprawą. Na konkurs złożono 69 ofert, przy czym 13 nie spełniło wymogów formalnych. W budżecie województwa zabezpieczono 350 tys. złotych, co starczyło na dofinansowanie 38 najlepszych projektów. Komisja konkursowa obradowała 4 czerwca dokonując merytorycznej oceny projektów. Rekomendowała zarządowi województwa przyznanie dotacji dla […]

Czytaj więcej
Bajkowy zawrót głowy

Właśnie ruszyła VI edycja otwartego konkursu ofert  „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. W tym roku łączna wartość dotacji przeznaczona na realizację zadań publicznych to 350 tys. zł, czyli aż o 100 tys. zł więcej niż w roku 2017. Oferty realizacji zadania publicznego można składać do 1o kwietnia br. Tak jak w roku ubiegłym oferty (poza […]

Czytaj więcej

NGO czas start!

Maj, 2017


Ruszyła V edycja otwartego konkursu ofert  „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. Oferty realizacji zadania publicznego można składać do 14 czerwca br. Proszę zwrócić uwagę na zapisy dotyczące „Generatora Ofert i Sprawozdań”. Więcej informacji nt. tegorocznej edycji można znaleźć tutaj.    

Czytaj więcej

W ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 23 organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie od samorządu województwa. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu 4 sierpnia br. zatwierdził propozycje komisji konkursowej. Maksymalna dotacja wyniesie 10 tys. zł, a całkowita kwota zabezpieczona w budżecie województwa (200 tys. zł) została w całości rozdysponowana. Konkurs z roku na rok  cieszy się […]

Czytaj więcej

Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”! Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać Oferty realizacji zadania publicznego do 30 maja br. Realizacja konkursu ma na celu wspieranie przedsięwzięć […]

Czytaj więcej

Na konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” wpłynęło 46 ofert organizacji pozarządowych z terenu 36 gmin (18 powiatów). Jedna oferta wpłynęła od organizacji mającej siedzibę w województwie zachodniopomorskim, ale projekt przez nią zaproponowany będzie realizowany na terenie gmin powiatu złotowskiego w Wielkopolsce.

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl