To już X edycja konkursu dla organizacji pozarządowych!


Napis na zielonym tle: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą Aktualności , Konkursy

Dziś ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”.

30 marca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich.

Na realizację konkursu zabezpieczono środki w wysokości 350 tysięcy złotych.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 10 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu zadania.

Konkurs obejmuje zadania, które:

  • będą realizowane nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 15 listopada 2022 r.
  • dotyczą miejscowości uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” lub będą realizowane w takich miejscowościach.

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 25 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) do 15:30 w następującej formie:

  • osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61-714/ w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.
  • w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP.

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do Punktu kancelaryjnego (nie decyduje data stempla pocztowego).


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” (0,8 MB, PDF)


Załączniki do pobrania:

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: odnowawsi@umww.pl lub telefonicznie:

  • (61) 626 65 21
  • (61) 626 65 29
  • (61) 626 65 08
  • (61) 626 65 17

kwiecień, 2022

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl