Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych


Foldery promujące sołectwo Chełmce w gminie Opatówek Aktualności , Konkursy

22 lipca Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

Do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęły 93 oferty, z czego 23 nie spełniały wymogów formalnych. Do konkursu dopuszczono 70 ofert. Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich ofert spełniających wymogi formalne. 38 podmiotów otrzymuje wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych. Kwota przeznaczona w budżecie województwa wielkopolskiego na ten cel to 350 tysięcy złotych.

Wykaz zadań, którym udziela się dofinansowania znajduje się w Uchwale Zarządu dostępnym pod:   

https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_77—rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-1


sierpień, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl