Potarzyca

Potarzyca


Wieś Potarzyca położona jest na wschód od Krobi w powiecie gostyńskim, należy do najstarszych miejscowości na terenie klucza krobskiego, zamieszkiwana przez 305 mieszkańców. W najdawniejszych czasach najpierw była grodem, a następnie osadą targową. Charakterystycznym zabytkiem jest tutaj zespół dworsko-folwarczny wraz parkiem z XIX-XX w. W centrum wsi znajduje się budynek świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjno-sportowym zwanym Gościńcem w Potarzycy. Potarzyca znajduje się w obrębie mikroregionu folklorystycznego zwanego Biskupizną, który wyróżnia się spośród innych regionów charakterystycznym językiem, obrzędami ludowymi oraz strojem. Ten ciekawy subregion kulturowy stanowi zespół dwunastu wsi rozsianych po południowo – wschodniej i połnocno – wschodniej stronie Krobi, w skład którego wchodzi również Potarzyca tworząc Biskupiański Szlak Turystyczny.Aktualności z sołectwa:

Brak aktualności z sołectwa

Projekty


„Gościniec w Potarzycy” miodem płynące z hoteli dla owadów słynący


Potarzyca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca


Pod jednym dachem w Potarzycy


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl