Potarzyca • Powiat: gostyński

 • Gmina: Krobia

 • Status: Lider odnowy wsi

 • Lider Grupy odnowy wsi: Renata Szulc

 • Koordynator gminny: Agnieszka Linowska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Krobi
  Rynek 1
  63-840 Krobia

  e-mail: rolnictwo@krobia.pl
  tel.: (65) 57 12 645

Wieś Potarzyca położona jest na wschód od Krobi w powiecie gostyńskim, należy do najstarszych miejscowości na terenie klucza krobskiego, zamieszkiwana przez 305 mieszkańców. W najdawniejszych czasach najpierw była grodem, a następnie osadą targową. Charakterystycznym zabytkiem jest tutaj zespół dworsko-folwarczny wraz parkiem z XIX-XX w. W centrum wsi znajduje się budynek świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjno-sportowym zwanym Gościńcem w Potarzycy. Potarzyca znajduje się w obrębie mikroregionu folklorystycznego zwanego Biskupizną, który wyróżnia się spośród innych regionów charakterystycznym językiem, obrzędami ludowymi oraz strojem. Ten ciekawy subregion kulturowy stanowi zespół dwunastu wsi rozsianych po południowo – wschodniej i połnocno – wschodniej stronie Krobi, w skład którego wchodzi również Potarzyca tworząc Biskupiański Szlak Turystyczny.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl