Potarzyca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca

Potarzyca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Potarzyca

 Potarzyca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca

W ramach zrealizowanego zadania wykonano modernizację schodów wejściowych i bocznych do świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem dojścia, pomalowano altanę wraz z jej wyposażeniem w ściany boczne. Dokonano renowacji koszy na śmieci oraz utwardzenie 105 mb ścieżek w obrębie Gościńca w Potarzycy. Ponadto Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Potarzyca „Razem Raźniej” zorganizowało warsztaty tematyczne ( 2 spotkania) o tematyce kulinarnej, nawiązującej do tradycyjnej, biskupiańskiej kuchni wiejskiej. Projekt zakończył się Festiwalem Gościnności, w którym uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich gminy Krobia.


Beneficjent: Gmina Krobia

 

Całkowita wartość:                                  51 384,01 zł

Środki własne:                                            8 279,68 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       13 104,33 zł

Wkład mieszkańców:                                 7 140,00 zł

W tym          praca:                                      4 140,00 zł

sprzęt:                                     3 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl