Pod jednym dachem w Potarzycy

Pod jednym dachem w Potarzycy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Potarzyca

Pod jednym dachem w Potarzycy

W ramach projektu wykonano modernizację połączoną z remontem pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej, zamontowano stojak na rowery z napisem POTARZYCA przed budynkiem świetlicy wiejskiej. Ponadto stworzono strefę  aktywnego seniora poprzez doposażenie terenu rekreacyjnego w elementy siłowni zewnętrznej. W odmalowanym Klubie Młodych w świetlicy wiejskiej zorganizowano festiwal gier planszowych połączony z warsztatami kulinarnymi.


Beneficjent: Gmina Krobia

Całkowita wartość:                                  73 677,06 zł

Środki własne:                                          26 956,06 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       16 721,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 9 245,00 zł

W tym          praca:                                      7 995,00 zł

sprzęt:                                        250,00 zł

materiały:                                     1 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl