Kiełpin • Powiat: złotowski

 • Gmina: Lipka

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Krystyna Kozdra

 • Koordynator gminny: Alicja Tessmer

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy w Lipce
  ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka

  email: pozyskiwaniefunduszy@gminalipka.pl
  tel. (67) 26 65 041 wew. 20

Sołectwo Kiełpin jest zlokalizowane we wschodniej części Gminy Lipka. Jednocześnie graniczy z sąsiednią Gminą Złotów. Obszar, przynależny do sołectwa, ma w głównym stopniu strukturę rolniczą, gdyż większość ziemi stanowi grunty rolne, przynależne do miejscowych rolników. Nie brak tutaj również lasów oraz malowniczych krajobrazów. Wieś słynie ze Szwajcarii Kiełpińskiej, czyli pięknych, porośniętych lasem pagórków z najwyższym wzniesieniem w gminie- Górą Zamkową.
Historia sołectwa nie jest do końca znana, gdyż niewiele wiadomo o właścicielach tych ziem. Pewnym jest fakt, że wieś istniała już pod koniec XV wieku i należała do dóbr złotowskich. Więcej widomości jest zgromadzonych z czasów międzywojennych, kiedy w Kiełpinie mieszkali wyłącznie Niemcy. Najbogatsi z nich posiadali folwarki, z których jeden funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie w Kiełpinie znajduje się tylko parę nowych budynków. Większość zabudowań to domy powstałe przed wojną.
Specyfika zabudowy Kiełpina sprawia, że większość budynków znajduje się w ewidencji zabytków. Najstarszy z nich, to chałupa z XVIII o unikalnej szachulcowej budowie. Wiodąca przez miejscowość aleja kasztanowa również sięga czasów przedwojennych. Jednak największą atrakcją jest piękny las, który przecina dolina rzeki Debrzynki. Teren porośnięty lasem jest pagórkowaty, w jego sercu znajduje się Góra Zamkowa, najwyższa w okolicy. Obszar o którym mowa nosi nazwę „Szwajcaria Kiełpińska” i jest bogaty w malownicze krajobrazy, specyficzny drzewostan oraz owoce runa leśnego. Warto wspomnieć, że na terenie lasu są wyznaczone szlaki turystyczne, które znajdują swój początek w centrum miejscowości i wiodą wzdłuż brzegu jezior- Kiełpińskiego i sąsiedniego Gogolina. Dzięki nagrodzie finansowej z konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi, jezioro Kiełpińskie zostało uporządkowane i zagospodarowano plażę z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku dla lokalnych mieszkańców.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl