Wielkopolska Akademia Sołtysa

Wielkopolska Akademia Sołtysa


Sołtysi podczas warsztatów w ramach "Wielkopolskiej Akademii Sołtysa"
  • Nazwa konkursu: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Trudna

Wielkopolska Akademia Sołtysa

Celem projektu było przeprowadzenie cyklu szkoleń dla grupy sołtysów i członków rad sołeckich z terenu gmin powiatu złotowskiego w zakresie aktywności obywatelskiej i czynnego udziału w życiu publicznym gminy, z wykorzystaniem narzędzi partycypacyjnych. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. wykorzystanie funduszu sołeckiego, sposoby aktywizacji społeczności lokalnej do podejmowania wspólnych działań, tworzenie organizacji pozarządowych na wsi, a także zasady uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Spotkania szkoleniowe odbyły się w sołectwach: Trudna, Kiełpin, Zakrzewo, Lipka, Krzywa Wieś, Święta, Zalesie i Sławianowo. Ponadto, w myśl zasady „lepszy przykład niż wykład”, dla uczestników zorganizowano wizytę studyjną w kilku miejscowościach na terenie gmin Lipka, Zakrzewo i Złotów, w których zrealizowano projekty wsparte w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.


Beneficjent: Fundacja Naszyjnik Północy

Całkowita wartość projektu: 13 238,94 zł
Dotacja UMWW: 8 824,94 zł
Wkład finansowy własny: 614,00 zł

Wkład własny osobowy: 3 800,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl