Wielkopolska Akademia Sołtysa


  • Nazwa konkursu: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Trudna

Wielkopolska Akademia Sołtysa

Celem projektu było przeprowadzenie cyklu szkoleń dla grupy sołtysów i członków rad sołeckich z terenu gmin powiatu złotowskiego w zakresie aktywności obywatelskiej i czynnego udziału w życiu publicznym gminy, z wykorzystaniem narzędzi partycypacyjnych. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. wykorzystanie funduszu sołeckiego, sposoby aktywizacji społeczności lokalnej do podejmowania wspólnych działań, tworzenie organizacji pozarządowych na wsi, a także zasady uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Spotkania szkoleniowe odbyły się w sołectwach: Trudna, Kiełpin, Zakrzewo, Lipka, Krzywa Wieś, Święta, Zalesie i Sławianowo. Ponadto, w myśl zasady „lepszy przykład niż wykład”, dla uczestników zorganizowano wizytę studyjną w kilku miejscowościach na terenie gmin Lipka, Zakrzewo i Złotów, w których zrealizowano projekty wsparte w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.


Beneficjent: Fundacja Naszyjnik Północy

Całkowita wartość projektu: 13 238,94 zł
Dotacja UMWW: 8 824,94 zł
Wkład finansowy własny: 614,00 zł

Wkład własny osobowy: 3 800,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl