Gdy za oknem niepogoda


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kiełpin

Gdy za oknem niepogoda, w naszej sali wiejskiej rozpoczyna się niezła przygoda – wykonanie instalacji CO w budynku sali wiejskiej w Kiełpinie

W ramach realizacji zadania dokonano montażu instalacji centralnego ogrzewania w budynku sali wiejskiej. Zakres prac obejmował: zasilenie kotłowni w wodę, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem nagrzewnic z osprzętem, montaż kotła c.o. z osprzętem, rozprowadzenie ciepłej wody do kuchni.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy wykonali prace porządkowe.


Beneficjent: gmina Lipka

Całkowita wartość: 17 862,67 zł
Środki własne: 5 837,67 zł
Dotacja: 11 454,00 zł
Fundusz sołecki: 271,00 zł
Wkład mieszkańców: 300,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl