Ponawiamy nabór na moderatorów w płd. Wielkopolsce


Szkolenie moderatorów wielkopolskiej odnowy wsi. kobieta prezentuje preści na tablicy. Grupa osób siedzi na krzesłach na wprost kobiety prezentującej. Aktualności , Działania uzupełniające

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza ponowny nabór kandydatów na moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi dla południowej Wielkopolski.

Celem naboru jest wyłonienie grupy osób, która weźmie udział w szkoleniu kandydatów na moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Zadaniem moderatorów będzie wspieranie społeczności lokalnych południowej Wielkopolski w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach województwa wielkopolskiego uczestniczących w programie, w szczególności przygotowanie i prowadzenie warsztatów dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby, które wyrażają chęć pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich. Zależy nam na osobach, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

Spośród zgłaszających się osób zostanie wybrana grupa kandydatów na moderatorów odnowy wsi, która weźmie udział w szkoleniu z zakresu metodyki przygotowania sołeckich strategii rozwoju.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30

Wybór uczestników szkolenia zostanie dokonany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń oraz oceny dotychczasowej współpracy z kandydatem, o ile taka współpraca miała miejsce.

Wymagania w stosunku do kandydatów na moderatorów:

 • dobra znajomość problematyki związanej z rozwojem obszarów wiejskich,
 • doświadczenie w zakresie animowania społeczności lokalnych,
 • doświadczenie w pracy z mieszkańcami obszarów wiejskich, w pracy z grupami,
 • doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów oraz pozyskiwaniu na ten cel środków finansowych,
 • umiejętności interpersonalne (komunikowania się, motywowania i inspirowania, rozwiązywania konfliktów),
 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe.

Preferowane będą osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego w jednym z niżej wymienionych powiatów: krotoszyńskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, ostrowskiego, kaliskiego, ostrzeszowskiego lub kępińskiego.

UWAGA:
 • kandydatami na moderatorów odnowy wsi nie mogą być osoby zatrudnione na stanowiskach pochodzących z wyboru lub powołania oraz pełniące funkcję sekretarza w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • osoby, które zgłosiły swoją kandydaturę w naborze przeprowadzonym w 2020 r. nie muszą ponownie składać wymaganych dokumentów; takie osoby uważa się za zgłoszone

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia (48,5 kB, doc)
 2. CV
 3. Oświadczenie ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (25,7 kB, docx)
 4. Oświadczenie ws. zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych (27,2 kB, docx)

Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 61 62 66 514 lub 61 62 66 528


marzec, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl