Nasza wieś, naszą wspólna sprawą (2016)

W ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 23 organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie od samorządu województwa. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu 4 sierpnia br. zatwierdził propozycje komisji konkursowej. Maksymalna dotacja wyniesie 10 tys. zł, a całkowita kwota zabezpieczona w budżecie województwa (200 tys. zł) została w całości rozdysponowana. Konkurs z roku na rok  cieszy się […]

Czytaj więcej

Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”! Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać Oferty realizacji zadania publicznego do 30 maja br. Realizacja konkursu ma na celu wspieranie przedsięwzięć […]

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl