Mamy to! Dotacje dla 23 NGO`sów

Sierpień, 2016W ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 23 organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie od samorządu województwa. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu 4 sierpnia br. zatwierdził propozycje komisji konkursowej. Maksymalna dotacja wyniesie 10 tys. zł, a całkowita kwota zabezpieczona w budżecie województwa (200 tys. zł) została w całości rozdysponowana.

Konkurs z roku na rok  cieszy się coraz większą popularnością. W tegorocznej edycji złożonych zostało 100 ofert na realizację zadań publicznych (w 2015 – 70 ofert, a w 2014 – 46 ofert). Ze złożonych ofert 16 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Pozostałe 84 zostały poddane ocenie merytorycznej przez komisję konkursową, która obradowała 27 lipca br.Spośród proponowanych zadań publicznych dominowały te związane z organizacją imprez tematycznych promujących sołectwo, zakupem towarów służących rozwojowi i kultywowaniu tradycji , zagospodarowaniem przestrzeni publicznej czy organizacją warsztatów i szkoleń związanych z odnową wsi.

Sprawdź, kto otrzyma wsparcie –> Uchwała Zarządu Województwa nr 2422/2016 z 4 sierpnia 2016 r.

 

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl