IV edycja „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

Kwiecień, 2016Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”!

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać Oferty realizacji zadania publicznego do 30 maja br.

Realizacja konkursu ma na celu wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, zmierzających do:

  • wsparcia społeczności lokalnych działających w programie,
  • pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości,
  • rozwoju tożsamości wiejskiej,
  • zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Więcej informacji uzyskać można w zakładce NASZA WIEŚ, NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ (2016).

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl