IV edycja „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”!

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać Oferty realizacji zadania publicznego do 30 maja br.

Realizacja konkursu ma na celu wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, zmierzających do:

  • wsparcia społeczności lokalnych działających w programie,
  • pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości,
  • rozwoju tożsamości wiejskiej,
  • zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Więcej informacji uzyskać można w zakładce NASZA WIEŚ, NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ (2016).


kwiecień, 2016

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl