Pięknieje wielkopolska wieś (2016)

„Chwila wytchnienia” to projekt zrealizowany w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w piątek 24 marca.  W wydarzeniu tym, mającym miejsce w gminie Mikstat w sołectwie Przedborów udział wziął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Miejsce spotkań, odpoczynku, zabawy i relaksu dla mieszkańców sołectwa powstało przy dużym nakładzie ich wkładu własnego, który stanowił […]

Czytaj więcej

27 czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej 102 jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów. Do konkursu złożonych zostało 325 projektów, w tym 32 z sołectw, w których Grupa odnowy wsi ma charakter sformalizowany (jest stowarzyszeniem). 279 wniosków przeszło pomyślnie ocenę […]

Czytaj więcej
Park wiejski w Skicu

Regulamin VI edycji konkursu zatwierdził zarząd województwa. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 23 marca 2016 r., a przedmiotem dofinansowania  mogą być projekty z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zachowania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego. Z istotniejszych zmian w stosunku do edycji z lat poprzednich jest wprowadzenie zapisu, iż gmina może złożyć 3 […]

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl