Pięknieje wielkopolska wieś – czas start!


Park wiejski w Skicu Archiwum

Regulamin VI edycji konkursu zatwierdził zarząd województwa. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 23 marca 2016 r., a przedmiotem dofinansowania  mogą być projekty z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zachowania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego.

Z istotniejszych zmian w stosunku do edycji z lat poprzednich jest wprowadzenie zapisu, iż gmina może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie oraz ustalenie minimalnej dotacji w wys. 10.000 złotych. Maksymalna wysokość dotacji pozostała bez zmian czyli gmina może starać się o 30.000 złotych. Termin realizacji projektów upływa 31 października 2016 r.

Więcej szczegółów regulaminowych można znaleźć na stronie Pięknieje wielkopolska wieś (2016). Na jej końcu można zapoznać się z treścią całego regulaminu oraz najważniejszymi załącznikami.


luty, 2016

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl