Pięknieje wielkopolska wieś – czas start!

Luty, 2016


Park wiejski w Skicu

Regulamin VI edycji konkursu zatwierdził zarząd województwa. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 23 marca 2016 r., a przedmiotem dofinansowania  mogą być projekty z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zachowania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego.

Z istotniejszych zmian w stosunku do edycji z lat poprzednich jest wprowadzenie zapisu, iż gmina może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie oraz ustalenie minimalnej dotacji w wys. 10.000 złotych. Maksymalna wysokość dotacji pozostała bez zmian czyli gmina może starać się o 30.000 złotych. Termin realizacji projektów upływa 31 października 2016 r.

Więcej szczegółów regulaminowych można znaleźć na stronie Pięknieje wielkopolska wieś (2016). Na jej końcu można zapoznać się z treścią całego regulaminu oraz najważniejszymi załącznikami.

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl