Są i one! – wyniki VI edycji „Pięknieje wielkopolska wieś”

Czerwiec, 201627 czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej 102 jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów.

Do konkursu złożonych zostało 325 projektów, w tym 32 z sołectw, w których Grupa odnowy wsi ma charakter sformalizowany (jest stowarzyszeniem). 279 wniosków przeszło pomyślnie ocenę formalną i zakwalifikowanych zostało do oceny merytorycznej. 44 zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Natomiast 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawcę.

Lista rankingowa 1 czerwca br. została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a także Sejmikową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmikową Komisję Budżetową.

Zdecydowaną większość złożonych wniosków – aż 95% – stanowiły zadania obejmujące zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające między innymi na tworzeniu stref rekreacyjno-sportowych.

 

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego lista rankingowa projektów
Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – lista beneficjentów

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl