Sprawozdanie roczne z działalności GOW za 2017 rok

Styczeń, 2018Przypominamy, iż uczestnicy programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” zobowiązani są do złożenia w terminie do 31 stycznia 2018 r. Sprawozdania rocznego z działalności grupy odnowy wsi za 2017 rok.

Sprawozdania stanowią źródło informacji o aktywności sołectw oraz pomagają w wypracowaniu i wdrożeniu ewentualnych zmian w programie.

Aktualny druk sprawozdania .doc – kliknij tutaj
Aktualny druk sprawozdania .pdf – kliknij tutaj

Wypełnione sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przesłać na adres (liczy się data stempla pocztowego):

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Z dopiskiem „Wielkopolska Odnowa Wsi – sprawozdania roczne”

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl