Wszembórz • Powiat: wrzesiński

 • Gmina: Kołaczkowo

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Aurelia Banaszak

 • Koordynator gminny: Marta Błaszczyk

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy Kołaczkowo
  Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

  email: fundusze@kolaczkowo.pl
  tel. (61) 43 80 340

Właścicielami wsi Wszembórz w 1247 r. byli Zarębowie z Czeszewa, a w 1358 – Jezierscy, którzy sprzedali ją Łukaszowi Górce biskupowi włocławskiemu. Kościół drewniany istniał już przed rokiem 1510. Obecny murowany, pochodzi z 1934 r. W połowie XVIII w. Wszembórz nabyli Zbijewscy, a następnie Suchorzewscy. Wieś posiada świetlicę wiejską i jednostkę OSP.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl