Wszembórz

Wszembórz


Właścicielami wsi Wszembórz w 1247 r. byli Zarębowie z Czeszewa, a w 1358 – Jezierscy, którzy sprzedali ją Łukaszowi Górce biskupowi włocławskiemu. Kościół drewniany istniał już przed rokiem 1510. Obecny murowany, pochodzi z 1934 r. W połowie XVIII w. Wszembórz nabyli Zbijewscy, a następnie Suchorzewscy. Wieś posiada świetlicę wiejską i jednostkę OSP.Aktualności z sołectwa:

Brak aktualności z sołectwa

Projekty


Strefa aktywnego juniora&seniora


Świetlica wiejska we Wszemborzu


Rozbudowa Wszemborskiego Centrum Integracji Pokoleniowej


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl