Strefa aktywnego juniora&seniora


  • Nazwa konkursu:

  • Rok konkursu:

  • Sołectwo: Wszembórz

Wszemborskie centrum rekreacji i wypoczynku – strefa aktywnego juniora&seniora

Zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej na miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży było celem zrealizowanego w ramach konkursu projektu. Przedmiotowe zadane zakładało wykonanie placu zabaw oraz utwardzenie placu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej, na którym ulokowana 4 ławostoły stanowiące wkład rzeczowy do projektu oraz 2 ławki. Powstały plac zabaw został ogrodzony przez mieszkańców wcześniej posiadanym opłotowaniem. Ponadto przygotowali oni również teren pod montaż urządzeń zabawowych, a także ułożyli kostkę brukową. Zrealizowany projekt służy przede wszystkim celom rekreacyjnym zmierzającym do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Stworzone Centrum podniosło atrakcyjność turystyczną tego obszaru, poszerzyło zakres działań oferowanych przez świetlicę wiejską umożliwiając organizację okolicznościowych imprez, obchodów, rocznic oraz zagospodarowując czas wolny osobom w różnym wieku.


Beneficjent: gmina Kołaczkowo

Cłkowita wartość projektu: 33 940,25 zł
Dotacja UMWW: 15 992,20 zł
Wkład finansowy gminy/fundusz sołecki: 3 998,05 zł

Wkład własny mieszkańców: 13 950,00 zł
w tym praca: 3 600,00 zł
sprzęt: 1 750,00 zł
materiały: 8 600,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl