Strefa aktywnego juniora&seniora

Strefa aktywnego juniora&seniora


Dzieci bawiące się na nowym placu zabaw w Wszemborzu, w gminie Kołaczkowo
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Wszembórz

Wszemborskie centrum rekreacji i wypoczynku – strefa aktywnego juniora&seniora

Zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej na miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży było celem zrealizowanego w ramach konkursu projektu. Przedmiotowe zadane zakładało wykonanie placu zabaw oraz utwardzenie placu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej, na którym ulokowana 4 ławostoły stanowiące wkład rzeczowy do projektu oraz 2 ławki. Powstały plac zabaw został ogrodzony przez mieszkańców wcześniej posiadanym opłotowaniem. Ponadto przygotowali oni również teren pod montaż urządzeń zabawowych, a także ułożyli kostkę brukową. Zrealizowany projekt służy przede wszystkim celom rekreacyjnym zmierzającym do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Stworzone Centrum podniosło atrakcyjność turystyczną tego obszaru, poszerzyło zakres działań oferowanych przez świetlicę wiejską umożliwiając organizację okolicznościowych imprez, obchodów, rocznic oraz zagospodarowując czas wolny osobom w różnym wieku.


Beneficjent: gmina Kołaczkowo

Cłkowita wartość projektu: 33 940,25 zł
Dotacja UMWW: 15 992,20 zł
Wkład finansowy gminy/fundusz sołecki: 3 998,05 zł

Wkład własny mieszkańców: 13 950,00 zł
w tym praca: 3 600,00 zł
sprzęt: 1 750,00 zł
materiały: 8 600,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl