Świątniki • Powiat: poznański

 • Gmina: Mosina

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Beata Tomczak

 • Koordynator gminny: Katarzyna Lewandowska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Mosinie
  Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina

  email: euro@mosina.pl
  tel. (61) 81 09 537

Wieś Świątniki była osadą służebną – przed 1256 rokiem – która należała do kapituły katedralnej w Poznaniu. Po szwedzkim potopie wieś opustoszała. W XVIII wieku Świątniki były częścią klucza dóbr rogalińskich. Z połowy i końca XIX wieku pochodzi parę domów chłopskich, a przy ul. Kórnickiej zachowała się stara kuźnia. Obiekty te należą do cennych zabytków architektury wiejskiej. W źródłach wieś niekiedy występowała pod nazwą Poświętne. Świątniki liczą 294 mieszkańców.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl