„Bocianowo”

„Bocianowo”


Wiklinowy bocian stojący w drewnianej furtce z napisem "Bocianowo" w sołectwie Świątniki, w gminie Mosina
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Świątniki

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo”

Zrealizowane zadanie obejmowało wykonanie drewnianej, zadaszonej sceny ze ścianami oplecionymi wikliną, utwardzenie placu tanecznego, ogrodzenie terenu oraz zagospodarowanie go zielenią. W ramach projektu zakupiono drewniane stoły z ławami, namioty oraz przenośnego bociana z wikliny. Ponadto wykonano oświetlenie zewnętrzne oraz zamontowano kamerę internetową. Dzięki zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej powstało bezpieczne miejsce do organizacji integracyjnych imprez plenerowych. Zamontowana kamera internetowa połączona z Internetowym Centrum Edukacyjno Oświatowym umożliwia społeczności obserwację życia codziennego występujących w miejscowości bocianów, które stanowią wizytówkę sołectwa.


Beneficjent: gmina Mosina

Całkowita wartość projektu: 103 718,14 zł
Dotacja UMWW: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 53 148,14 zł

Wkład własny mieszkańców: 10 570,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl