„Bocianowo”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Świątniki

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo”

Zrealizowane zadanie obejmowało wykonanie drewnianej, zadaszonej sceny ze ścianami oplecionymi wikliną, utwardzenie placu tanecznego, ogrodzenie terenu oraz zagospodarowanie go zielenią. W ramach projektu zakupiono drewniane stoły z ławami, namioty oraz przenośnego bociana z wikliny. Ponadto wykonano oświetlenie zewnętrzne oraz zamontowano kamerę internetową. Dzięki zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej powstało bezpieczne miejsce do organizacji integracyjnych imprez plenerowych. Zamontowana kamera internetowa połączona z Internetowym Centrum Edukacyjno Oświatowym umożliwia społeczności obserwację życia codziennego występujących w miejscowości bocianów, które stanowią wizytówkę sołectwa.


Beneficjent: gmina Mosina

Całkowita wartość projektu: 103 718,14 zł
Dotacja UMWW: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 53 148,14 zł

Wkład własny mieszkańców: 10 570,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl