RadliczyceSołectwo Radliczyce położone jest w północnej części gminy Sczytniki. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1276r., w wieku XIX i XX była w posiadaniu rodziny Szcześniewskich. Do dziś zachowały się: kaplica pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe, która została wybudowana w latach 80., linia kolejowa wybudowana w 1905r., z nieczynny dworcem PKP z początku XX w. wraz z wieżą ciśnień. Dawny murowany dwór prawdopodobnie z lat 60. XIX w., który od 1963r. został zaadaptowany na szkołę. Park krajobrazowy założony w latach 60. XIX w. przez Szcześniewskich, dziś silnie przetrzebiony i przekształcony po lokalizacji nowego gmachu szkoły. Pozostałości zespołu folwarcznego przy parku wraz z murowaną oborą z 1 ćw. XX w. i gorzelnią z pocz. XX w. do dziś zachowała się również suszarnia ziół oraz spichlerz z 4 ćw. XIX w. W miejscowości działa OSP z ponad 50-letnią tradycją.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl