Świetlica wiejska miejscem integracji


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Radliczyce

Świetlica wiejska w Radliczycach miejscem integracji mieszkańców

Celem projektu było doposażenie świetlicy wiejskiej w Radliczycach w stoły i krzesła. W ramach realizacji zadania zakupiono 10 stołów i 84 krzesła. Zakupione przedmioty będą wykorzystywane do organizacji spotkań mieszkańców wsi Radliczyce.


Beneficjent: gmina Szczytniki

Całkowita wartość projektu: 9 886,35 zł
Dotacja UMWW: 4 943,16 zł
Wkład finansowy gminy: 4 943,19 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl