Laskownica Mała • Powiat: wągrowiecki

 • Gmina: Gołańcz

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Maria Wleczyk

 • Koordynator gminny: Monika Cytlak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy
  ul. dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

  email: monikacytlak@golancz.pl
  tel. (67) 26 83 301

Sołectwo Laskownica Mała w gminie Gołańcz położone jest 4 km na południowy zachód od Gołańczy, na zachodnim brzegu Jez. Laskownickiego, przy Strudze Gołanieckiej, w węźle szos do Margonina i Gołańczy. Leży w północno-wschodniej Wielkopolsce, w historycznym i etnograficznym regionie zwanym Pałukami.Wieś została założona obok starego cmentarzyska znajdującego się dawniej na wysokim wzgórzu nad J. Laskownickim, na starym średniowiecznym szlaku handlowym.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl