Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Laskownica Mała

Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wsi Laskownica Mała poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej. W ramach zadania powstała siłownia wyposażona została w: cztery komplety urządzeń do ćwiczeń ( 8 urządzeń i 4 pylony ), 2 ławki, kosz na odpady i regulamin korzystania z urządzeń siłowni. Obiekt został z dwóch stron odgrodzony obrzeżem betonowym o długości 21 mb., teren został wyrównany ziemią i obsiany trawą. Wokół obiektu siłowni nasadzono 20 szt. drzew ozdobnych.


Beneficjent: gmina Gołańcz

Całkowita wartość projektu: 30 888,00 zł

Dotacja UMWW: 21 388,00 zł

Wkład finansowy gminy: 1 000,00 zł

Fundusz Sołecki:    8 500,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 11 375,00 zł

w tym   praca: 9 375,00 zł

sprzęt: 2 000,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl