Karminiec • Powiat: pleszewski

 • Gmina: Dobrzyca

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Elżbieta Szymczak

 • Koordynator gminny: Krystyna Bąk-Rybak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
  Rynek 14; 63-330 Dobrzyca

  email: inwestycje@ugdobrzyca.pl
  tel (62) 74 13 013

Karminiec to wieś, która leży 4 km na południowy wschód od Dobrzycy. Sołectwo obejmuje 2 wsie: Karminiec i Gustawów. Powstanie Karmińca szacuje się na wiek XVIII. Początkowo powstał pod nazwą jako osada olęderska, swego czasu wieś nazywana była również Holendrami Karmińskimi lub z niemieckiego Rothendorf. W połowie XIX wieku powstał folwark Gustawów, którego pierwotną nazwą było Gustawowo. Folwark został założony na terenie majątku Karmin, prawdopodobnie przez Gustawa Potworowskiego i nazwany od jego imienia. W Karmińcu zabudowa jest rozproszona, w Gustawowie natomiast zabudowa znajduje się w pobliżu drogi gminnej Karminek-Gustawów-Karminiec.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl