Miejsce aktywnej integracji


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Karminiec

Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców

Przedmiotowy projekt polegał na zagospodarowaniu terenu poprzez wybudowanie altany, stworzenie miejsca na ognisko oraz grilla, a także posadzenie drzew i krzewów. Ponadto w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia wyremontowano elewację remizy OSP, zakupiono kosze, stojaki na rowery oraz kosiarkę samojezdną. W znaczną ilość działań zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa, którzy między innymi uporządkowali teren przed rozpoczęciem prac, brali udział w pracach murarskich, zamontowali piłkochwyty, a także dokonali nasadzeń zieleni. Zagospodarowana przestrzeń jest wizytówką wsi, atrakcyjnym punktem spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, miejscem organizacji spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych.


Beneficjent: gmina Dobrzyca

Całkowita wartość projektu: 93 050,00 zł
Dotacja UMWW: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 13 505,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 39 545,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl