Miejsce aktywnej integracji

Miejsce aktywnej integracji


Miejsce na ognisko otoczone ławkami w sołectwie Karminie, w gminie Dobrzyca
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Karminiec

Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców

Przedmiotowy projekt polegał na zagospodarowaniu terenu poprzez wybudowanie altany, stworzenie miejsca na ognisko oraz grilla, a także posadzenie drzew i krzewów. Ponadto w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia wyremontowano elewację remizy OSP, zakupiono kosze, stojaki na rowery oraz kosiarkę samojezdną. W znaczną ilość działań zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa, którzy między innymi uporządkowali teren przed rozpoczęciem prac, brali udział w pracach murarskich, zamontowali piłkochwyty, a także dokonali nasadzeń zieleni. Zagospodarowana przestrzeń jest wizytówką wsi, atrakcyjnym punktem spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, miejscem organizacji spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych.


Beneficjent: gmina Dobrzyca

Całkowita wartość projektu: 93 050,00 zł
Dotacja UMWW: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 13 505,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 39 545,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl