Grabów-Wójtostwo • Powiat: ostrzeszowski

 • Gmina: Grabów nad Prosną

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Krzysztof Czerniak

 • Koordynator gminny: Wioletta Siwiec

 • Dane kontaktowe:

  Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
  ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną

  email: fundusze@grabownadprosna.com.pl
  tel. (62) 73 21 294

Miejscowość Grabów-Wójtostwo usytuowana jest w pobliżu Grabowa nad Prosną i składa się z kilku mniejszych osad. Sołectwo jest położone w pobliżu planowanej budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prosna. Miejscowość licząca 625 osób, w której prężnie działa wiele organizacji: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, spotykających się w budynku OSP.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl