Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej


Nowe sztućce stanowiące wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Chlewie, w gminie Grabów nad Prosną
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Chlewo

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo

Zrealizowany projekt zakładał podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców przez podniesienie poziomu infrastruktury służącej rozwojowi społeczno-kulturalnemu. W związku z czym w ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie świetlicy wiejskiej, które jest miejscem nawiązywania oraz rozwoju kontaktów społecznych i kulturalnych w sołectwie. Zakupione przedmioty to elementy wyposażenia kuchni, które wykorzystywane są podczas organizacji imprez integracyjnych, kulturalnych i okolicznościowych. Umożliwią organizację kursów gotowania i pieczenia podczas, których osoby z różnych grup wiekowych mogą się integrować i wymieniać doświadczeniami.


Beneficjent: gmina Grabów nad Prosną

Całkowita wartość projektu: 9 737,80 zł
Dotacja UMWW: 4 758,22 zł
Fundusz sołecki: 4 979,58 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl