Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Chlewo

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo

Zrealizowany projekt zakładał podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców przez podniesienie poziomu infrastruktury służącej rozwojowi społeczno-kulturalnemu. W związku z czym w ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie świetlicy wiejskiej, które jest miejscem nawiązywania oraz rozwoju kontaktów społecznych i kulturalnych w sołectwie. Zakupione przedmioty to elementy wyposażenia kuchni, które wykorzystywane są podczas organizacji imprez integracyjnych, kulturalnych i okolicznościowych. Umożliwią organizację kursów gotowania i pieczenia podczas, których osoby z różnych grup wiekowych mogą się integrować i wymieniać doświadczeniami.


Beneficjent: gmina Grabów nad Prosną

Całkowita wartość projektu: 9 737,80 zł
Dotacja UMWW: 4 758,22 zł
Fundusz sołecki: 4 979,58 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl